Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Co oferuje projekt? Każdy uczestnik projektu korzysta z co najmniej 3 elementów indywidualnej i kompleksowej pomocy: przygotowanie bądź aktualizacja Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe. Trzeci element pomocy wybierany jest w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym...

Co oferuje projekt? pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, identyfikacja potrzeb poprzez Indywidualne Plany Działania, szkolenia zawodowe, staże, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej prace interwencyjne. Udzielenie wsparcia w ramach...

Programy i projekty realizowane

Zapraszamy do zapoznania się z programami i projektami realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach: PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim V RPO WŁ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim VI ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę