Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Co oferuje projekt? Każdy uczestnik projektu korzysta z co najmniej 3 elementów indywidualnej i kompleksowej pomocy: przygotowanie bądź aktualizacja Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe. Trzeci element pomocy wybierany jest w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym...

  Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach realizuje projekt  „Aktywny rynek pracy w powiecie pabianickim (I)" Projekt jest realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji w Łódzkiem Działanie FELD.07.01...

Programy i projekty realizowane

Zapraszamy do zapoznania się z programami i projektami realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicac h: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę