Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach


Nagłówek

Aktualności

 • UWAGA - Zmiany numerów telefonów osób dyżurujących w PUP

  Zmiany numerów telefonów osób dyżurujących w PUP Osoby bezrobotne, które mają wyznaczone wizyty nie muszą stawiać się w urzędzie osobiście, ale jednocześnie wyznaczony termin nie zwalnia ich tego dnia do kontaktu telefonicznego  z doradcą klienta,  który dyżuruje. Niekoniecznie do swojego doradcy!   Nr...

 • TARCZA - numery telefonów

  Numery telefonów do zespołów zajmujących się realizacą zadań Tarczy Antykryzysowej 1.Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 42 22 54 276 42 22 54 277 2.Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych 42 22 54 298 42 22 54...

 • TARCZA - Komunikat w sprawie składania i podpisywania wniosków na pożyczkę

  Z uwagi na to, że tylko pod wnioskiem widnieje zapis o opatrzeniu podpisem elektronicznym, prosimy aby Wnioskodawca przed złożeniem wniosku Podpisał umowę podpisem elektronicznym Podpisany plik załączył do wniosku lub Wydrukował egzemplarz umowy Opatrzył czytelnym podpisem i pieczątką Zeskanował i dołączył do...

 • TARCZA - nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

    Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza od dnia 02.04.2020 r. do odwołania nabór wniosków na  udzielenie niskooprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców  (zatrudniających 1-9 osób)   przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie...

 • WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WSTRZYMANIA OBOWIĄZKOWYCH WIZYT OSÓB BEZROBOTNYCH

  Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin wizyty w urzędzie nie mają obowiązku potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia. Niestawiennictwo na wszystkie obowiązkowe wizyty zostanie usprawiedliwione. Powyższe obowiązuje od dnia 17.03.2020 r. do odwołania.   ...

 • Komunikat dotyczący rejestracji osób bezrobotnych

  Z uwagi na rosnącą liczbę rejestracji osób powracających z zagranicy, od 20 marca 2020 r. rejestracja osób bezrobotnych możliwa jest wyłącznie w drodze pełnej rejestracji elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.praca.gov.pl/ ...

 • Komunikat: Dodatki aktywizacyjne, Ubezpieczenia zdrowotne, Zaświadczenia

  Dodatki aktywizacyjne   Decyzje o przyznaniu lub utracie dodatku aktywizacyjnego przesyłane są za pośrednictwem poczty. Osoby, które otrzymały decyzję o wstrzymaniu wypłaty dodatku aktywizacyjnego z uwagi na brak zaświadczenia o wykonanej pracy, zobowiązane są do dostarczenia dokumentu poprzez e-mail, złożenie dokumentu...

 • Informacja dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie-użytecznych

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż z uwagi na to, że osoby bezrobotne wykonujące prace społecznie użyteczne nie są pracownikami , nie mają do nich zastosowania przepisy Kodeksu Pracy . W przypadku, gdy osoby te nie będą uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych z powodu konieczności...

 • Informacja dla osób bezrobotnych odbywających szkolenie

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż wobec osób bezrobotnych, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu z powodu opieki nad zdrowym dzieckiem z powodu zamknięcia placówek oświatowych, nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Pracy . Osoby bezrobotne odbywające szkolenie nie są też objęte...

 • Dodatkowa forma komunikacji

  W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszym klientom i pracownikom, przed urzędem wystawione zostały skrzynki, do których można składać dokumenty i pisma w poszczególnych sprawach.

Wyświetlanie 1 - 10 z 103 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę