Harmonogram udzielania wsparcia - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach


Harmonogram udzielania wsparcia

IV edycja naboru:

 • rekrutacja
  07.02.2018-02.03.2018, przy czym osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne w terminie:
  - od 07.02.2018 r. do 16.02.2018 r. – kwalifikowane będą do I grupy (13 osób),
  - od 19.02.2018 r. do 02.03.2018 r. – kwalifikowane będą do II grupy (12 osób).
 • badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej
  grupa I: 12.02.2018-23.02.2018
  grupa II: 26.02.2018-09.03.2018
  terminy i miejsce przeprowadzania badania ustalane są indywidualnie podczas składania dokumentów rekrutacyjnych
 • ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną
  grupa I: 19.02.2018-02.03.2018
  grupa II: 07.03.2018-20.03.2018
 • rozmowy kwalifikacyjne
  grupa I: 23.02.2018 i 26.02.2018
  pok. 209 (sala konferencyjna), bud. A, II piętro
  szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj

  grupa II:
  pok. 209 (sala konferencyjna), bud. A, II piętro
  szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj
 • publikacja wstępnej listy rankingowej
  grupa I: ok. 05.03.2018
  grupa II: ok. 20.03.2018 UWAGA! Termin może ulec zmianie ze względu na dużą liczbę zgłoszeń
 • możliwość składania odwołań w przypadku uzyskania oceny negatywnej
  w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wynikach rekrutacji
  pok. 206 (sekretariat), bud. A, II piętro
 • publikacja ostatecznej listy rankingowej
  grupa I: do 15.03.2018
  grupa II: do 04.04.2018
 • szkolenie "Własna firma" (50 godzin)
  grupa I: 16.03.2018-23.03.2018
  szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj

  grupa II: 06.04.2018-13.04.2018
  Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3/13, 95-200 Pabianice
 • składanie biznesplanów
  grupa I: 26.03.2018-27.03.2018
  grupa II: 16.04.2018-17.04.2018
  przyjmowanie biznesplanów: pok. 217, bud. B, II piętro, tel. 42 22 54 284
  weryfikacja formalna biznesplanów prowadzona jest na bieżąco
 • ocena biznesplanów przez Komisję Oceny Wniosków
  grupa I: 28.03.2018-12.04.2018
  grupa II: 18.04.2018-08.05.2018
 • publikacja wstępnej listy rankingowej
  grupa I: do 12.04.2018
  grupa II: do 08.05.2018
 • możliwość składania odwołań w przypadku uzyskania oceny negatywnej
  w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wynikach oceny biznesplanu
  pok. 206 (sekretariat), bud. A, II piętro
 • publikacja ostatecznej listy rankingowej
  grupa I: do 23.04.2018
  grupa II: do 21.05.2018
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej przez uczestników projektu
  grupa I: do 21.05.2018
  grupa II: do 04.06.2018
 
 • Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów.
  Prosimy o regularne śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.

III edycja naboru:

 • rekrutacja
  11.09.2017-29.09.2017, przy czym osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne w terminie:
  - od 11.09.2017 r. do 20.09.2017 r. – kwalifikowane będą do I grupy (10 osób),
  - od 21.09.2017 r. do 29.09.2017 r. – kwalifikowane będą do II grupy (9 osób).
 • badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej
  grupa I: 11.09.2017-22.09.2017
  grupa II: 25.09.2017-06.10.2017
  terminy i miejsce przeprowadzania badania ustalane są indywidualnie podczas składania dokumentów rekrutacyjnych
 • ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną
  grupa I: 18.09.2017-29.09.2017
  grupa II: 02.10.2017-20.10.2017
 • rozmowy kwalifikacyjne
  grupa I: 27.09.2017 szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj
  grupa II: 10.10.2017 i 11.10.2017 szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj
  pok. 209 (sala konferencyjna), bud. A, II piętro
 • publikacja wstępnej listy rankingowej
  grupa I: 03.10.2017
  grupa II: 23.10.2017
 • możliwość składania odwołań w przypadku uzyskania oceny negatywnej
  w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wynikach rekrutacji
  pok. 206 (sekretariat), bud. A, II piętro
 • publikacja ostatecznej listy rankingowej
  grupa I: do 13.10.2017
  grupa II: do 03.11.2017
 • szkolenie "Własna firma" (50 godzin)
  grupa I: 16.10.2017-23.10.2017
  grupa II: 06.11.2017-13.11.2017
 • składanie biznesplanów
  grupa I: 24.10.2017-25.10.2017
  grupa II: 14.11.2017-15.11.2017
  przyjmowanie biznesplanów: pok. 217, bud. B, II piętro, tel. 42 22 54 284
  weryfikacja formalna biznesplanów prowadzona jest na bieżąco
 • ocena biznesplanów przez Komisję Oceny Wniosków
  grupa I: 26.10.2017-06.11.2017
  grupa II: 16.11.2017-24.11.2017
 • publikacja wstępnej listy rankingowej
  grupa I: do 07.11.2017
  grupa II: do 27.11.2017
 • możliwość składania odwołań w przypadku uzyskania oceny negatywnej
  w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wynikach oceny biznesplanu
  pok. 206 (sekretariat), bud. A, II piętro
 • publikacja ostatecznej listy rankingowej
  grupa I: do 20.11.2017
  grupa II: do 11.12.2017
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej przez uczestników projektu
  grupa I: do 22.12.2017
  grupa II: do 11.01.2018
 
 • Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów.
  Prosimy o regularne śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.

II edycja naboru:

 • rekrutacja
  06.02.2017-07.03.2017, przy czym osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne w terminie:
  - od 06.02.2017 r. do 15.02.2017 r. – kwalifikowane będą do I grupy (6 osób),
  - od 16.02.2017 r. do 07.03.2017 r. – kwalifikowane będą do II grupy (16 osób).
 • badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej
  grupa I: 06.02.2017-17.02.2017
  grupa II: 20.02.2017-24.03.2017
  terminy i miejsce przeprowadzania badania ustalane są indywidualnie podczas składania dokumentów rekrutacyjnych
 • ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną
  grupa I: 20.02.2017-28.02.2017
  grupa II: 13.03.2017-04.04.2017
 • rozmowy kwalifikacyjne
  grupa I: 23.02.2017 szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj
  grupa II: 20.03.2017, 23.03.2017 i 24.03.2017 szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj
  pok. 209 (sala konferencyjna), bud. A, II piętro
 • publikacja wstępnej listy rankingowej
  grupa I: 01.03.2017
  grupa II: 05.04.2017
 • możliwość składania odwołań w przypadku uzyskania oceny negatywnej
  w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wynikach rekrutacji
  pok. 206 (sekretariat), bud. A, II piętro
 • publikacja ostatecznej listy rankingowej
  grupa I: do 10.03.2017
  grupa II: do 14.04.2017
 • szkolenie "Własna firma" (50 godzin)
  grupa I: 13.03.2017-22.03.2017 - szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj
  grupa II: 18.04.2017-28.04.2017 - szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj
  Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3/13, 95-200 Pabianice
 • składanie biznesplanów
  grupa I: 23.03.2017-24.03.2017
  grupa II: 04.05.2017-05.05.2017
  przyjmowanie biznesplanów: pok. 217, bud. B, II piętro, tel. 42 22 54 284
  weryfikacja formalna biznesplanów prowadzona jest na bieżąco
 • ocena biznesplanów przez Komisję Oceny Wniosków
  grupa I: 27.03.2017-31.03.2017
  grupa II: 08.05.2017-19.05.2017
 • publikacja wstępnej listy rankingowej
  grupa I: do 04.04.2017
  grupa II: do 23.05.2017
 • możliwość składania odwołań w przypadku uzyskania oceny negatywnej
  w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wynikach oceny biznesplanu
  pok. 206 (sekretariat), bud. A, II piętro
 • publikacja ostatecznej listy rankingowej
  grupa I: do 18.04.2017
  grupa II: do 05.06.2017
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej przez uczestników projektu
  grupa I: do 19.05.2017
  grupa II: do 27.06.2017
   
 • Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów.
  Prosimy o regularne śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.

I edycja naboru:

 • rekrutacja
  26.09.2016-14.10.2016
  przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: pok. 217, bud. B, II piętro, tel. 42 22 54 284
  weryfikacja formalna formularzy rekrutacyjnych prowadzona jest na bieżąco tj. w momencie składania dokumentów przez Kandydatów
 • badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej
  01.10.2016-26.10.2016
  terminy i miejsce przeprowadzania badania ustalane są indywidualnie podczas składania dokumentów rekrutacyjnych
 • ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną
  01.10.2016-31.10.2016
 • rozmowy kwalifikacyjne
  24.10.2016 i 27.10.2016
  pok. 209 (sala konferencyjna), bud. A, II piętro
  szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj
 • publikacja wstępnej listy rankingowej
  do 03.11.2016
 • możliwość składania odwołań w przypadku uzyskania oceny negatywnej
  w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wynikach rekrutacji
  pok. 206 (sekretariat), bud. A, II piętro
 • publikacja ostatecznej listy rankingowej
  do 14.11.2016
 • szkolenie "Własna firma" (50 godzin)
  14.11.2016-25.11.2016
  Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3/13, 95-200 Pabianice
  szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj
 • składanie biznesplanów
  28.11.2016-30.11.2016
  przyjmowanie biznesplanów: pok. 217, bud. B, II piętro, tel. 42 22 54 284
  weryfikacja formalna biznesplanów prowadzona jest na bieżąco
 • ocena biznesplanów przez Komisję Oceny Wniosków
  01.12.2016-08.12.2016
 • publikacja wstępnej listy rankingowej
  do 09.12.2016
 • możliwość składania odwołań w przypadku uzyskania oceny negatywnej
  w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wynikach oceny biznesplanu
  pok. 206 (sekretariat), bud. A, II piętro
 • publikacja ostatecznej listy rankingowej
  do 16.12.2016
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej przez uczestników projektu
  do 01.02.2017
 
 • Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów.
  Prosimy o regularne śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę