Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Co oferuje projekt? Każdy uczestnik projektu korzysta z co najmniej 3 elementów indywidualnej i kompleksowej pomocy: przygotowanie bądź aktualizacja Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe. Trzeci element pomocy wybierany jest w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym...

Programy i projekty realizowane

Zapraszamy do zapoznania się z programami i projektami realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach: PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim V RPO WŁ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim V RPO WŁ Aktywizacja osób po 29....

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę