Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2021r.

Stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Co oferuje projekt? Każdy uczestnik projektu korzysta z co najmniej 3 elementów indywidualnej i kompleksowej pomocy: przygotowanie bądź aktualizacja Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe. Trzeci element pomocy wybierany jest w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym...

Programy i projekty realizowane

Zapraszamy do zapoznania się z programami i projektami realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach: PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim V RPO WŁ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim V RPO WŁ Aktywizacja osób po 29....

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę