Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach


Aktualności

 • TARCZA ANTYKRYZYSOWA

  TARCZA ANTYKRYZYSOWA – DOTACJE na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców , o której mowa w...

 • Wyróżnienie dla PUP w Pabianicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach otrzymał od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii dyplom za zaangażowanie i wdrażanie Tarczy Antykryzysowej w 2020 roku. ...

 • Informacja na temat sytuacji podatkowej przedsiębiorców, którzy skorzystali z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc)

    W związku z pismem Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów z dnia 21 stycznia 2021 r. znak: DD2.023.3.2021, Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach  informuje, iż na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – ustawa PIT – ...

 • Nabór - BON NA ZASIEDLENIE

  Nabór wniosków – BON NA ZASIEDLENIE   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie, który odbędzie się w dniach:   15.02.2021 r. – 17.02.2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa) 01.03.2021 r. – 03.03.2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa) 15.03.2021 r. –...

 • Nabór - KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

  Nabór wniosków – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza  nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników w ramach KFS, który odbędzie się w dniach: 04.02.2021 r. – 05.02.2021 r. (czwartek, piątek) 11.02.2021 r. – 12.02.2021...

 • Nabór - PRACE INTERWENCYJNE

  Nabór wniosków – PRACE INTERWENCYJNE   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbędzie się w dniach:   15.02.2021 r. – 17.02.2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa) 01.03.2021 r. – 03.03.2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa) 15.03.2021 r. –...

 • Nabór - ROBOTY PUBLICZNE

    Nabór wniosków – ROBOTY PUBLICZNE Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych , który odbędzie się w dniach:   08.02.2021 r. – 10.02.2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa) 01.03.2021 r. – 03.03.2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa) 15.03.2021 r. –...

 • Nabór - STAŻE

  Nabór wniosków - STAŻE Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o organizację staży, który odbędzie się w dniach:   15.02.2021 r. – 17.02.2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa) 01.03.2021 r. – 03.03.2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa) 15.03.2021 r. – 17.03.2021 r....

 • Nabór - SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

    Nabór wniosków – SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków na szkolenia dla osób bezrobotnych, który odbędzie się w dniach:   15.02.2021 r. – 17.02.2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa) 01.03.2021 r. – 03.03.2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa) ...

 • NOWY INSTRUMENT WSPARCIA

  NOWY INSTRUMENT WSPARCIA – JEDNORAZOWE DOTACJE na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Adres ul.Waryńskiego 11
95-200 Pabianice
Telefony + 48 42 22 54 200 Centrala
+ 48 42 215 70 71 Sekretariat
Faks + 48 42 215 23 00
E-mail sekretariat@puppabianice.pl
lopa@praca.gov.pl
 

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  8.00 – 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę