Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach


Aktualności

 • NABÓR - JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

    W związku z wygospodarowaniem środków finansowych w ramach programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (V)" oraz pozyskaniem dodatkowych środków w ramach Rezerwy Ministra informujemy, iż w dniu 08.09.2020r. odbędzie się nabór ankiet rekrutacyjnych dla osób...

 • Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego

  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi organizuje cykl sierpniowych, bezpłatnych spotkań informacyjnych w 24 powiatach województwa łódzkiego pt.:,,Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego". Spotkania skierowane są do...

 • NABÓR - KFS

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza   III nabór  na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników w ramach KFS, który odbędzie się w dniach: 27.08.2020 r. – 28.08.2020 r. (czwartek, piątek) oraz 03.09.2020 r. - 04.09.2020 r. (czwartek, piątek) Wnioski należy składać ...

 • NABÓR - STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE , SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

  NABÓR WNIOSKÓW - STAŻE   Informujemy, iż od 24.08.2020r.   do 26.08.2020r.   (poniedziałek, wtorek, środa) oraz 31.08.2020 r. - 02.09.2020 r. (poniedziałek, wtorek, środa) będzie prowadzony nabór wniosków o organizację staży. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie PUP w Pabianicach, w godz. od 8.00 do 12.00 w...

 • DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY

  Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca, przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł i wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.   Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, uprawniona do dodatku, zobowiązana jest do poinformowania tut. Urzędu pisemnie (poprzez wrzucenie...

 • NABÓR - STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE , SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

  NABÓR WNIOSKÓW - STAŻE   Informujemy, iż od  06.07.2020r.   do 08.07.2020r.  będzie prowadzony nabór wniosków o organizację staży. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie PUP w Pabianicach, w godz. od 8.00 do 12.00 w pok. 19, bud. B. Nie przyjmujemy wniosków w filii w Konstantynowie Łódzkim. Preferowane będą...

 • UMORZENIA POŻYCZEK - TARCZA ANTYKRYZYSOWA

  UWAGA POŻYCZKOBIORCY!   W związku z wejściem w życie Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 z dnia 19 czerwca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach...

 • NABÓR - TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA KOŚCIELNEJ OSOBY PRAWNEJ

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o  dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do...

 • NABÓR - POŻYCZKA ANTYKRYZYSOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz....

 • TARCZA 4.0 - ZMIANY

  Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 z dnia 19 czerwca 2020 r. uległy zmianie...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Adres ul.Waryńskiego 11
95-200 Pabianice
Telefony + 48 42 22 54 200 Centrala
+ 48 42 215 70 71 Sekretariat
Faks + 48 42 215 23 00
E-mail sekretariat@puppabianice.pl
lopa@praca.gov.pl
 

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  8.00 – 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę