Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach


Nagłówek

Aktualności

 • DHL rekrutuje pracowników

  DHL rekrutuje pracowników magazynowych do nowego centrum logistycznego w Głuchowie (gmina Tuszyn). 23 maja o godz. 8:30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne. Zapraszamy wszystkch zainteresowanych!   ...

 • Wirtualne targi pracy

  29 maja 2019 roku w ramach Europejskich Dni Pracy (EDP) odbędą się wirtualne targi pracy on-line. Zapraszamy pracodawców do udziału w tym wydarzeniu. Targi zostaną przeprowadzone na platformie Komisji Europejskiej (KE) www.europeanjodays.eu Szczegółowe informacje w załączeniu. ...

 • Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów tzw. „13 emerytura”

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 743) – tzw. „13 emerytura", informujemy osoby bezrobotne, które posiadają prawo do renty rodzinnej, że uzyskanie ww. świadczenia powoduje obowiązek zgłoszenia w...

 • Komunikat w sprawie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, iż posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie  90.000 zł,  z przeznaczeniem na:   dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w...

 • Nabór wniosków

  Przypominamy, iż trwają nabory wniosków na:   Szkolenia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

 • Aktualne formy aktywizacji

  Dla wszystkich bezrobotnych: Szkolenia zwrot kosztów przejazdu w okresie odbywania stażu Prace interwencyjne Staże  (wznowienie naboru od 20.05.2019r.) Dla pracodawców (nabór od 06.05.2019r. do 17.05.2019r.) Krajowy Fundusz Szkoleniowy Dla poszukujących pracy niepełnosprawnych nie pozostających w...

 • Wstrzymanie naboru wniosków na staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, iż od  dnia 08.05.2019r. wstrzymuje nabór wniosków na staże. Ponowny nabór wniosków na staże zostanie uruchomiony od 20.05.2019r.

 • Nieobecność na stażu spowodowana strajkiem nauczycieli

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi usprawiedliwiania nieobecności na stażu spowodowanej koniecznością opieki nad dzieckiem w związku ze strajkiem nauczycieli w załączeniu przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ...

 • KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla pracodawcy i osób pracujących

  Ogłoszenie o III naborze wniosków pracodawców  o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne w 2019r. Informujemy, iż z uwagi na nierozdysponowanie środków w II naborze wniosków od  dnia 06.05.2019r. do dnia 17.05.2019r. będzie...

 • Rezygnacja z profilowania bezrobotnych

  Informujemy, iż od połowy czerwca powiatowe urzędy pracy będą mogły bardziej elastycznie aktywizować osoby szukające zatrudnienia. Umożliwi to likwidacja profilowania. Rezygnację z wykonania tej czynności zakłada projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. W efekcie urząd będzie mógł...

Wyświetlanie 101 - 110 z 134 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę