Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach


Nagłówek

Aktualności

 • NABÓR - KFS

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza   III nabór  na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników w ramach KFS, który odbędzie się w dniach: 27.08.2020 r. – 28.08.2020 r. (czwartek, piątek) oraz 03.09.2020 r. - 04.09.2020 r. (czwartek, piątek) Wnioski należy składać ...

 • NABÓR - STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE , SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

  NABÓR WNIOSKÓW - STAŻE   Informujemy, iż od 24.08.2020r.   do 26.08.2020r.   (poniedziałek, wtorek, środa) oraz 31.08.2020 r. - 02.09.2020 r. (poniedziałek, wtorek, środa) będzie prowadzony nabór wniosków o organizację staży. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie PUP w Pabianicach, w godz. od 8.00 do 12.00 w...

 • DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY

  Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca, przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł i wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.   Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, uprawniona do dodatku, zobowiązana jest do poinformowania tut. Urzędu pisemnie (poprzez wrzucenie...

 • NABÓR - STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE , SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

  NABÓR WNIOSKÓW - STAŻE   Informujemy, iż od  06.07.2020r.   do 08.07.2020r.  będzie prowadzony nabór wniosków o organizację staży. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie PUP w Pabianicach, w godz. od 8.00 do 12.00 w pok. 19, bud. B. Nie przyjmujemy wniosków w filii w Konstantynowie Łódzkim. Preferowane będą...

 • UMORZENIA POŻYCZEK - TARCZA ANTYKRYZYSOWA

  UWAGA POŻYCZKOBIORCY!   W związku z wejściem w życie Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 z dnia 19 czerwca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach...

 • NABÓR - TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA KOŚCIELNEJ OSOBY PRAWNEJ

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o  dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do...

 • NABÓR - POŻYCZKA ANTYKRYZYSOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz....

 • TARCZA 4.0 - ZMIANY

  Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 z dnia 19 czerwca 2020 r. uległy zmianie...

 • PRACE I PODRÓŻE DO KRAJÓW UE

  Uprzejmie informujemy, że w czerwcu 2020 r. Komisja Europejska uruchomiła nową stronę internetową nt. warunków przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Adres strony: https://reopen.europa.eu/pl . Obsługa strony polega na tym, że wybiera się z listy kraj UE, do którego planuje się pojechać i uzyskuje...

 • NABÓR - TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanego na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o...

Wyświetlanie 1 - 10 z 133 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę