Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach


Nagłówek

Aktualności

 • Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego

  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi organizuje cykl sierpniowych, bezpłatnych spotkań informacyjnych w 24 powiatach województwa łódzkiego pt.:,,Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego". Spotkania skierowane są do...

 • UMORZENIA POŻYCZEK - TARCZA ANTYKRYZYSOWA

  UWAGA POŻYCZKOBIORCY!   W związku z wejściem w życie Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 z dnia 19 czerwca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach...

 • NABÓR - TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA KOŚCIELNEJ OSOBY PRAWNEJ

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o  dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do...

 • NABÓR - POŻYCZKA ANTYKRYZYSOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz....

 • TARCZA 4.0 - ZMIANY

  Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 z dnia 19 czerwca 2020 r. uległy zmianie...

 • PRACE I PODRÓŻE DO KRAJÓW UE

  Uprzejmie informujemy, że w czerwcu 2020 r. Komisja Europejska uruchomiła nową stronę internetową nt. warunków przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Adres strony: https://reopen.europa.eu/pl . Obsługa strony polega na tym, że wybiera się z listy kraj UE, do którego planuje się pojechać i uzyskuje...

 • NABÓR - TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanego na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o...

 • OGŁOSZENIE O NABORZE

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanego na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o...

 • UWAGA

  Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 12 czerwca urząd będzie nieczynny. Odpracowanie nastąpi w dniu 6 czerwca. Prosimy o wyrozumiałość. Pracująca sobota umożliwi nam w szybszym czasie realizację wniosków w ramach tarczy antykryzysowej i przekazanie Państwu realnego wsparcia.   ...

 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORÓW I FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PABIANICACH

  W związku z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, iż od dnia 25 maja 2020r. do odwołania  Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach będzie wykonywał wyłącznie zadania niezbędne do...

Wyświetlanie 1 - 10 z 110 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę