Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach


Nagłówek

Aktualności

 • Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego

  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi organizuje cykl sierpniowych, bezpłatnych spotkań informacyjnych w 24 powiatach województwa łódzkiego pt.:,,Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego". Spotkania skierowane są do...

 • UMORZENIA POŻYCZEK - TARCZA ANTYKRYZYSOWA

  UWAGA POŻYCZKOBIORCY!   W związku z wejściem w życie Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 z dnia 19 czerwca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach...

 • NABÓR - TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA KOŚCIELNEJ OSOBY PRAWNEJ

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o  dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do...

 • NABÓR - POŻYCZKA ANTYKRYZYSOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz....

 • TARCZA 4.0 - ZMIANY

  Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 z dnia 19 czerwca 2020 r. uległy zmianie...

 • PRACE I PODRÓŻE DO KRAJÓW UE

  Uprzejmie informujemy, że w czerwcu 2020 r. Komisja Europejska uruchomiła nową stronę internetową nt. warunków przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Adres strony: https://reopen.europa.eu/pl . Obsługa strony polega na tym, że wybiera się z listy kraj UE, do którego planuje się pojechać i uzyskuje...

 • NABÓR - TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanego na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o...

 • OGŁOSZENIE O NABORZE

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanego na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o...

 • UWAGA

  Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 12 czerwca urząd będzie nieczynny. Odpracowanie nastąpi w dniu 6 czerwca. Prosimy o wyrozumiałość. Pracująca sobota umożliwi nam w szybszym czasie realizację wniosków w ramach tarczy antykryzysowej i przekazanie Państwu realnego wsparcia.   ...

 • 15 Edycja Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020

      Zapraszamy do udziału  w 15 Jubileuszowej Edycji Kampanii Społecznej  Lodołamacze 2020 Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już  od  15 lat  przyznają  prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych...

Wyświetlanie 1 - 10 z 109 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę